Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Lisätietoa työnohjauksesta www.suomentyonohjaajat.fi


Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Olen ohjannut 20 vuoden ajan työntekijöitä ja vapaaehtoisia sosiaali- ja terveysalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla, kirkossa ja ihmisoikeusjärjestöissä.  Olen STOry:n (Suomen työnohjaajat ry) jäsen. Kuulun HUSin ja Helsingin kaupungin työnohjaajarekisteriin.  Työnohjaussopimuksia räätälöin työntekijän ja työpaikan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Työnohjaussopimusta edeltää ohjattavan tai ryhmän kanssa tapaaminen, jossa työnohjausta suunnitellaan. Tapaamiseen osallistuu joskus myös työnantajan edustaja.

Olen perehtynyt työn henkiseen kuormittavuuteen, myötätuntouupumisen riskiin ja kirjoittanut siitä kaksi kirjaa: Auttamisen rajoilla (Edita, 2007) ja Rajansa kaikella (Edita, 2012). Työskentelyyni työnohjaajana vaikuttaa sekä psykoterapeuttinen ajattelu että perehtyneisyys emotionaalisesti vaativan työn vaikutuksiin.

Työnohjauksissa, joissa tutkitaan henkistä ylikuormittumista ja vahvistumista, puhutaan työkokemuksista koko elämäntilanne huomioiden. Työnohjauksissa tutkitaan perustehtävää, työn rakenteita ja vuorovaikutussuhteita (asiakas-, työtoveri- ja esimiessuhteita). Huomio kiinnitetään henkiseen kuormittavuuteen, ammatilliseen vahvistumiseen ja aina läsnäolevaan potentiaaliseen kasvuun ihmisenä-ammattilaisena.  Työnohjauksessa käsitellään työntekijän (asiakastyötä tekevä, esimies, johtaja) kokemusta laaja-alaisesti. Siinä keskitytään perustehtävän ja työn rakenteiden kehittämisen lisäksi vuorovaikutukseen ja henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Ryhmätyönohjauksessa korostuu ryhmän vuorovaikutus ja työyhteisön dynamiikka, sen rakenteet ja yhteisöllinen perustehtävän pohdiskelu. Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden tutkia henkilökohtaisia työkokemuksia syvemmin, yksityisimmätkin ilmiöt mukaan lukien. Yksilötyönohjaus ei ole terapiaa, mutta se voi sisältää terapeuttisia elementtejä tarjotessaan tilaisuuden pohtia työpainetta ja voimavaroja henkilökohtaisin sanoituksin prosessinomaisesti. Itsetuntemuksen lisääntyminen ammattilaisena ja yksilöllisenä ihmisenä vahvistaa hallinnan tunnetta ja työtyytyväisyyttä emotionaalisesti kuormittavassa työssä.