Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, joustava ja ajallisesti rajattu psykoterapiamenetelmä. Siinä pyritään lievittämään psyykkistä pahaa oloa vahvistamalla itseymmärrystä ja etsimällä vaihtoehtoja ajattelulle ja elämän tulkinnoille. Tavoitteena ovat joustavammat toimintatavat toistuvissa ongelmallisissa asioissa ja tilanteissa.

 KAT-terapia on muokattavissa lyhyt- ja pitkäkestoiseksi. Sitä voi soveltaa kriisiterapiaan, yksittäisten ongelmien selvittelyyn ja pitkäaikaisiin prosesseihin. KAT-terapiassa terapeutti ja asiakas keskustelevat ja tutkivat yhdessä ongelmallisia toimintatapoja ja voimavaroja. Taustalla vaikuttavaa menneisyyttä tutkitaan siinä määrin kuin se auttaa ymmärtämään nykyhetkeä.

Lisätietoja kognitiivis-analyyttisesta psykoterapiasta www.katyhdistys.fi

Olen työskennellyt terapeuttina mm. vakavasta työuupumuksesta kärsivien, masennuksesta ja ahdistuneisuudesta kärsivien, lapsettomien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kanssa lyhyt- ja pitkäaikaisissa terapioissa.  Kuulun KELAn kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajiin. Jos harkitset KELAn kuntoutuspsykoterapiaa, löydät hakuohjeet tästä www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet


Saatat olla epätietoinen, mitä psykoterapiaa tarvitsisit ja mistä voisi olla hyötyä.
Ota yhteyttä ja varaa yksi aika tilannekartoitusta varten.

Voimme keskustella KAT-terapian mahdollisuudesta ja muista terapiamuodoista,
joita on tänä päivänä tarjolla useampia.

Et tarvitse lähetettä.

Ota yhteyttä leena.nissinen@acoma.fi
tai GSM 040 727 1914


Vastaanotto sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 40 D 85a, 00100 Hki.