Työhyvinvointia – psykoterapiaa
 

Tarjoan työnohjaus- ja työhyvinvointipalveluja. Olen perehtynyt erityisesti henkiseen ylikuormittuneisuuteen eli myötätuntouupumisen riskiin. Myötätuntouupumisen riski koskee asiakastyössä, johtotehtävissä ja esimerkiksi vaikuttamistyössä olevia ammattilaisia.

Myötätunto on inhimillisessä elämässä kaiken kaikkiaan elintärkeää, se lisää yhteyksiä ihmisten välille. Ihmissuhdetyössä myötätunto kuormittaa, mutta samalla myös lisää tyytyväisyyttä ja tuo raskaaseenkin työhön mielekkyyttä ja iloa.

Olen kirjoittanut myötätuntoisuuden kielteisistä ja myönteisistä vaikutuksista kaksi kirjaa Auttamisen rajoilla (Edita, 2007) ja Rajansa kaikella (Edita, 2012). Järjestän teemasta koulutuksia.

Psykoterapia on itsen ja elämän tutkimista kriiseissä, uupumistilanteissa ja elämän murrosvaiheissa. Psykoterapia voi auttaa valintojen tekemisessä. Se vahvistaa itseymmärrystä ja syventää näkemystä henkilökohtaisesta hyvästä elämästä. Psykoterapiaan voi hakeutua henkilö, jolla on jokin psyykkinen ongelma tai joka muuten haluaa tutkia itseään.

 
shutterstock_200078615.jpg
isannointi.jpg

Työnohjaus

Yksilö- ja ryhmätyönohjausta ihmissuhdetyössä jaksamisen ja ammatillisen kehittymisen tueksi.

Psykoterapia

Kognitiivis-analyyttista yksilöpsykoterapiaa aikuisille.

 

Työhyvinvointikoulutus

Myötätunto ilon ja mielekkyyden lisääjänä työssä.  Myötätuntouupumuksen ehkäisy.

rouva.jpg

Ajankohtaista

Linkkejä koulutuksiin, tapahtumiin ja myötätuntouupumiseen perehtyneiden organisaatioiden sivuille.